Kvalitetspolicy

Kundfokus förverkligas genom att vara lyhörd för våra kunders behov och förväntningar samt i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende. Ständiga förbättringar av våra utbildningar är grunden till vår förmåga att tillfredsställa kunderna i dag och i framtiden.

SYAB fokuserar särskilt på:

  • att ha nöjda, kompetenta och engagerade medarbetare – att kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla all personal
  • att bedriva utbildningarna på ett trafiksäkert och miljömässigt tillfredsställande sätt
  • att ställa resurser till förfogande för att ge en bred och modern utbildning
  • att ha ett ledningssystem som är användarvänligt, enkelt och certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2008

Hitta till Trafikcenter i Kalmar och Hultsfred

Syab Trafikcenter hittar du på Elverslösavägen 9 i Kalmar.

Syab Trafikcenter hittar du på Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor