Miljöpolicy

SYAB ska arbeta för att erbjuda våra kunder miljöeffektiv förarutbildning med utgångspunkt från kundens krav samt våra resurser och förutsättningar. Vi ska aktivt verka för att såväl nya som erfarna förare ska utbildas och motiveras för ett energisnålt och ekonomiskt körsätt.

Detta ska vi uppnå genom att:

– utbilda i sparsam körning och successivt påverka körbeteendet hos en betydande del av     förarna

– integrera miljöfrågorna i den teoretiska och praktiska utbildningen

– minska vår egen miljöpåverkan och aktivt arbeta med ständiga förbättringar
– i tillämpliga delar följa aktuell miljölagstiftning och andra samhällskrav samt kundernas krav
– alla inom SYABGRUPPEN har ett miljöansvar och beaktar miljökraven inom sitt område

Hitta till Trafikcenter i Kalmar och Hultsfred

Syab Trafikcenter hittar du på Elverslösavägen 9 i Kalmar.

Syab Trafikcenter hittar du på Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor