Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy/GDPR

Allmänt

SYAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig samt för att uppfylla lagar och avtal. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för det ändamål det samlats in för. Vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Samtycke

Vid behov kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi börjar att behandla dina personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dessa personuppgifter.

Exempel på hur vi samlar in dina personuppgifter

Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller utbildningar
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
Uppgifter som vi får från offentliga register

Genom ansökan till SYAB Transportgymnasium godkänns att elevs och eventuella vårdnadshavares personuppgifter registreras och behandlas av skolan.

Elevers och vårdnadshavares personuppgifter är inte offentliga uppgifter och lämnas inte ut till tredje part utan elev/vårdnadshavares godkännande.

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag, t ex till olika myndigheter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

SYAB gör en bedömning av ändamålet med personuppgifterna och hur länge uppgifterna ska sparas för att uppfylla lagar och avtal. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Som kund/elev/vårdnadshavare/personal har du rätt att få veta hur dina personuppgifter behandlas av SYAB.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du vill veta mer

Kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor eller synpunkter gällande behandlingen av dina personuppgifter genom att maila till info@syab.se eller ring 0480-137 40.

Hitta till Trafikcenter i Kalmar och Hultsfred

Syab Trafikcenter hittar du på Elverslösavägen 9 i Kalmar.

Syab Trafikcenter hittar du på Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor