SMS Projekt

Stroke Med Synnedsättning

Varje år drabbas 30 000 personer av stroke och en tredjedel av dessa får en synskada på grund av detta. Synnedsättningen medför många problem och ett synfältsbortfall kan innebära att körkortet dras in. SYAB har som sammarbetspartner i projektet varit delaktig i att utveckla metoder för körbedömmning. SYftet är att skaffa mer kunskap om relevanta kravgränssättningar.

– Är det trots synfältsbortfall möjligt att köra bil säkert?

Läs mer

Hitta till Trafikcenter i Kalmar och Hultsfred

Syab Trafikcenter hittar du på Elverslösavägen 9 i Kalmar.

Syab Trafikcenter hittar du på Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor