Bli trafiklärare!

Hur vill du att det ska kännas när du är klar med din utbildning?

Din målbild är startskottet på vårt jobb. Vi vill hjälpa dig att nå dina mål. Med din målbild och motivation och vår erfarenhet och kompetens kommer du att lyckas.

Om dessa egenskaper stämmer in på dig kommer du att trivas som trafiklärare.

Bli trafiklärare!
Hur vill du att det ska kännas när du är klar med din utbildning? Läs mer.

VÅRT MÅL: ALLA STUDERANDE I JOBB EFTER UTBILDNINGEN!

– Du kombinerar dina studier på Syab med egna studier på hemorten. Läs mer.

Därför behövs det trafiklärare?

Brist på trafiklärare
Det finns en stark efterfrågan på trafiklärare generellt i hela Sverige.

Arbetsmarknaden för trafiklärare är god, och du har stora möjligheter att få arbete direkt efter utbildningen.

Samtliga som avslutade sin utbildning hos oss 2016 och 2017 erbjöds arbete som trafiklärare.

Trafiklärare är den yrkesgrupp som ger människor möjlighet att transportera sig säkert och miljövänligt. Trafiklärarna behövs för att öka människors valfrihet att resa och möjligheter till ökad mobilitet.

Bilen dominerar våra resor, oavsett kön. Körkortet är extra viktigt i mindre kommuner där bilen är nödvändig för att kunna ta sig till och från jobbet och få vardagspusslet att gå ihop. Att ha körkort är här en förutsättning för att kunna söka jobb utanför kommungränsen.

Ett körkort gör det möjligt för oss alla att leva våra liv som vi vill. Utan körkort skulle inte varor kunna distribueras, tjänster skulle inte kunna utföras och människor skulle inte kunna arbeta. Dessutom skulle våra privata aktiviteter, idrott, socialt liv, familjeliv och så vidare, bli lidande. Vi skulle inte kunna bosätta oss var vi vill.

Sammantaget så är det stort behov av trafiklärare i Sverige.

Trafikläraryrket är inte lika konjunkturkänsligt som många andra yrken. Efterfrågan styrs mer av andra faktorer, såsom utvecklingen av ungdomskullarnas storlek, kommande pensionsavgångar och förändringar i lagar och regelverk. Utvecklingen går dock mot att fler väljer att ta körkort lite senare i livet.

Efter att du avslutat din trafiklärarutbildning finns det flera alternativ för dig:

  • Arbeta som trafiklärare på trafikskola för personbil
  • Utbilda dig till Tungutbildare
  • Utbilda dig till Utbildningsledare
  • Utbilda dig till MC-lärare
  • Arbeta som trafiklärare på gymnasiets Fordons- och transportprogram
  • Vidareutbilda dig till trafikinspektör

Hitta till Syab i Kalmar och Hultsfred

Syab hittar du vid Kalmar flygplats.

Syab hittar du vid Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor