CSN & Terminstart

För att du ska få det studiemedel du har rätt till är det viktigt att du fyller i omfattningen av dina studier i poäng för respektive termin, se nedan:

Ansök om studiemedel på csn.se

Termin 1: 230821-240107 / V. 34-1   = 20 v : 100 poäng
Termin 2: 240108-240614 / V. 2-24   = 23 v : 115 poäng
Termin 3: 240812-241208 / V. 33-49 = 17 v : 85 poäng

Terminsstart är den 22/8  kl. 10:00 på plan tre i Syabs lokaler på Hangarvägen 21.

Tänk på…
Sök studiemedel för hela första läsåret. CSN prövar studieresultaten vid varje ny ansökan om studiemedel. Om den studerande bara sökt studiemedel för höstterminen och sedan gör en ny ansökan för vårterminen, prövar CSN studieresultaten för höstterminen. Vi rapporterar era studieresultat till CSN efter varje avslutad termin.

Hitta till Syab i Kalmar och Hultsfred

Syab hittar du vid Kalmar flygplats.

Syab hittar du vid Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor