Frågor & svar

Vem är behörig?

För mer info Klicka här

Vad krävs för att få arbeta som trafiklärare?

Förutom godkänd examen från trafiklärarutbildningen krävs personlig lämplighet. Den personliga lämpligheten kontrolleras av Transportstyrelsen, efter examen från trafiklärarutbildningen.

Den som har:

  • fått sitt körkort återkallat i tre månader eller mer under de senaste tre åren
  • gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser
  • eller har haft alkolås som villkor för att få fortsätta köra bil
  • dömts för vålds- eller sexualbrott

riskerar att inte anses lämplig av Transportstyrelsen.

Vilken ålder måste jag uppnått för att få gå utbildningen?

Du kan påbörja din utbildning tidigast vid 19 år och sex månader.

Vilken ålder måste jag uppnått för att få ta examen?

Du måste vara 21 år för att kunna avsluta dina studier med examen och få börja arbeta som trafiklärare. Se även tid för innehav av körkort behörighet B.

Vad ska en ansökan innehålla?

Slutbetyg från svenskt gymnasium, komvux, folkhögskola eller motsvarande*
Eventuella betyg från eftergymnasiala studier
Arbetsintyg där yrke och antal år framgår (ej obligatoriskt)
Kopia på körkortets båda sidor
CV och personligt brev med motivering varför du har sökt utbildningen (frivilligt)
* Om du har en utländsk examen måste du översätta den och få den bedömd av UHR innan du skickar in din ansökan. Se längre ner för mer information.

Hur går körbedömningen till?

Syftet med körbedömningen är att en erfaren trafiklärare ska kunna göra en bedömning av din förmåga att köra säkert. Bedömningen tar ca 60 min inklusive tid för reflektion och uppföljning. Det sammanfattande betyget på körningen bedöms som antingen godkänt eller ännu icke godkänt.

De kompetensområden som körbedömningen omfattar är förmågan att med goda säkerhetsmarginaler samspela med övriga trafikanter, t ex:

rätt anpassad hastighet utifrån miljömässiga- och trafikmässiga omständigheter
förutse och uppmärksamma situationer som kan innebära en risk för olycka
bedöma och tolka olika trafiksituationer på ett säkert sätt.

Var kan jag göra körbedömningen?

Från och med 05 juni 2015 kan körtestet genomföras på följande trafikskolor:

Kalmar Trafikskola – 0480 – 107 76
Trossö Trafikskola, Karlskrona – 0455-255 68
Södra Trafikskolan, Kristianstad, 044-12 93 96
Erikssons Trafikskola, Malmö, 040-50 50 75
Helens för körkort i Norrköping – 011-13 00 31
Mönsterås Trafikskola i Mönsterås – 0499-103 30

Samtliga bilar på dessa trafikskolor är utrustade med alkolås.

Vad kostar körbedömningen?

1 000 kr (Bekostas av sökande oavsett om man blir antagen på utbildningen eller inte.)

Jag har en gymnasieexamen från ett annat land. Hur ska jag göra då?

Du måste få dina betyg bedömda av UHR. Läs mer på UHR:s hemsida.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen är tre terminer och omfattar 300 yrkeshögskolepoäng.

Är utbildningen CSN-berättigande?

Ja

På CSN:s hemsida går du in under Övriga utbildningar i menyn till vänster, där finns mer information. Ansökan görs på https://www.csn.se.

0771-276 000 (mån – fre 08.00-16.30)

Bidraget kan man få tills man är 54 år. Lånedelen begränsas successivt från och med det år man fyller 45 år.

Hur fungerar boende när man inte bor i Kalmar?

Studerande har valt olika alternativ. Vissa har bott hos bekanta men för många har vårt samarbete med hotell Svanen varit ett alternativ.

Hotell Svanen erbjuder olika typer av övernattning i olika prisklasser. Mer information om rum kan du läsa på Boende

Finns det så att man kan äta lunch på skolan?

För studerande finns det ett litet kök att tillgå. I köket har studerande tillgång till porslin, bestick, mikro och diskmaskin.

Om du önskar äta lunch kan man äta vid gymnasiets lunchservering alternativt besöka flygplatsens lunchrestaurang.

Hitta till Syab i Kalmar och Hultsfred

Syab hittar du vid Kalmar flygplats.

Syab hittar du vid Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor