Så här går det till

Trafiklärarutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning som omfattar tre terminers studier, motsvarande 300 yrkeshögskolepoäng. Sammanfattningsvis är utbildningen uppbyggt kring nio delkurser. Två av delkurserna är förlagda på en trafikskola.

Utbildningens upplägg

HEMSTUDIER:

Cirka 25 % del av utbildningen bedrivs som hemstudier och ska ge den studerande tillfälle att tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter som inhämtats från lärarledda lektioner för vidare lärande.

Hemstudierna syftar vidare till att den studerande ska självständigt kunna söka och behandla ny information som leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Det kan bestå av att göra hemuppgifter från litteratur, förbereda egna lektioner, träna egenkörning, använda digitala verktyg genom att följa föreläsningar och göra uppgifter på nätet.

SYAB:
Cirka 50 % del av utbildningen är förlagd på plats hos utbildningsanordnaren i Kalmar. Innehållet syftar till att ge kunskaper inom ämneskurserna pedagogik, trafiksäkerhet, trafikförfattningar, trafikpsykologi, fordon och miljö. Lektionerna präglas av föreläsningar, seminarier, redovisningar, grupparbeten, träna egenkörning och körning med körkortselever

TRAFIKSKOLA:
Cirka 25 % av utbildningen är förlagd till någon godkänd LIA trafikskola och ska ge den studerande kunskaper och erfarenhet om trafiklärarens arbetsuppgifter och möjlighet till att utveckla kundbemötande. Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är också att ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning. Det kan bestå av att göra hemuppgifter från litteratur, förbereda egna lektioner, träna egenkörning, använda digitala verktyg genom att följa föreläsningar och göra uppgifter på nätet. Att träna egenkörning innebär att du tränar på att lära in körrutiner som ingår i körkortsutbildning. Varje körövning har ett mål som du också ska lära dig.

För mer information ring oss på tel. 0480- 137 40

Hitta till Trafikcenter i Kalmar och Hultsfred

Syab Trafikcenter hittar du på Elverslösavägen 9 i Kalmar.

Syab Trafikcenter hittar du på Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor