Därför ska du välja Syab trafiklärarutbildning

Vi har motiverade och engagerade lärare med erfarenhet och kompetens för att genomföra en trafiklärarutbildning med garanterat hög kvalitet.

Initiativet till ansökan kommer från många branschföreträdare i södra och sydöstra Sverige. Branschföreträdarna uppger att det finns ett stort förtroende för utbildningsanordnaren Syab Gruppen att utbilda trafiklärare till den kompetens som efterfrågas.

Syab har egen trafikskoleverksamhet och möter därigenom många trafikskoleföretag. Syab är ett medlemsföretag med lång erfarenhet inom branschorganisationen Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR). Med vårt stora kontaktnät och genom en aktiv ledningsgrupp som styr utbildningen vet vi vad som krävs för att få jobb.

Ledningsgruppen som består av branschföreträdare i flera län har aktivt varit delaktiga vid framtagandet av innehållet i Syab gruppens trafiklärarutbildning. I samverkan med utbildningsanordnarens välutbildade pedagoger säkerställer vi att de studerande får en utbildning som håller mycket hög klass.

STR stödjer Syab Gruppens trafiklärarutbildning för att de ser att vi ligger långt framme när det gäller att utveckla olika, för arbetslivet viktiga, delar av utbildningen. Detta bekräftas också av YH myndigheten vid de kvalitetsgranskningar som gjorts.

Myndigheten har granskat att genomförandet av utbildningen Trafiklärarutbildning följer lag, förordning och föreskrifter samt utbildningsplanen och den beviljade ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning.

Hitta till Syab i Kalmar och Hultsfred

Syab hittar du vid Kalmar flygplats.

Syab hittar du vid Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor