Information till elever och vårdnadshavare

Elevhälsa

Elevhälsoteamet, EHT, består av speciallärare, studie- och yrkesvägledare och skolsköterska. Uppdraget är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen. Rektor, mentorer och undervisande lärare involveras löpande i arbetet.
Samarbete sker även med skolläkare Mats-Peter Sjöwall och kurator Cathrin Ljunggren. Tidsbokning sker via EHT.
Skolsköterska Karin Gidlöv 070-295 87 51 (tisdagar och torsdagar)

Sjukanmälan

Omyndig elev ska sjukanmälas av vårdnadshavare. Sjukanmälan görs i god tid innan första lektionen börjar, dock senast 08.00 på:
SchoolSoft
– Telefon 070-795 03 12 (ange namn, klass och frånvaroorsak vid telefonsvar)
Om eleven blir sjuk eller av annan anledning måste utebli från undervisningen under pågående skoldag ska man i första hand ta kontakt med undervisande lärare.

Ansökan om ledighet

Mentor kan bevilja ledighet för t.o.m. tre skoldagar. Önskas mer än tre dagars ledighet är det rektor som avgör efter pedagogisk personals bedömning. Ledighet mer än fem dagar ges endast i undantagsfall.

Anvisningar:
– Ansökan om ledighet skall alltid sökas i god tid före (två veckor vid 1-3 dagar, en månad vid längre ledighet). Blankett finns på SchoolSoft och i entrén till lärarkorridoren.
– För omyndiga elever ska blanketten skrivas under av vårdnadshavare.
– Samtliga undervisande lärare skall ge utlåtande på denna blankett (sida 2). Det är eleven som skall kontakta samtliga berörda lärare.
– Blanketten lämnas därefter till mentor.
– Skolans handläggningstid är max 1 vecka. Mentor ansvarar för att meddela elev och vårdnadshavare om ansökan beviljats eller avslagits.

Länk till ledighetsansökan (Ledighetsansökan.pdf).

SchoolSoft – en webbaserad skolportal för elever, vårdnadshavare och lärare
På SchoolSoft har elev och vårdnadshavare bland annat möjlighet att rapportera frånvaro och få följande information:
– Uppdatera dina kontaktuppgifter
– Scheman
– Lektionsmaterial
– Följa frånvarorapportering
– Se din individuella studieplan

För hjälp med inloggning eller andra frågor om SchoolSoft, kontakta Petra Karlsson 070-295 09 26.

Lunch

Matservice levererar skollunch i skolans matsal samt driver skolcafé under vissa tider.

Veckans matsedel

Hitta till Syab Transportgymnasium i Kalmar och Hultsfred

Syab Transportgymnasium hittar du vid Kalmar flygplats.

Syab Transportgymnasium hittar du vid Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor