← syab.se

Uppropstider

Nu börjar skolan igen efter en lång sommar
Skolan öppnar den 21 augusti
År ett har sitt upprop klockan 09:00-12:00
År två och tre börjar klockan 12:00

För mer information om skolan kan du läsa vårt dokument Välkommen till SYAB som du hittar på vår hemsida

http://syab.se/transportgymnasium/kalmar/elevinfo/vaelkommen-till-syab/