Studie- och yrkesvägledning (SYV)

Eleven erbjuds vägledning, information och stöd under skoltiden och inför framtida studie- och yrkesval.

Utbildningsplan

I bifogat dokument finns utbildningsplan över de ämnen som ingår på fordons- och transportprogrammet, samt de individuella val som kan väljas inför år 3.

Länk till utbildningsplan (pdf)

Individuella val

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesförberedande program och syftet med utbildningen är att eleven ska bli anställningsbar på arbetsmarknaden. Genom att ha valt inriktning transport så kan utbildningen leda till ett yrke som lastbilsförare. Det individuella valet kan bredda elevens kompetens och ge en ytterligare förberedelse för yrkeslivet.

Eftersom fordons- och transportprogrammet är ett yrkesförberedande program ingår inte alla kurser som behövs för grundläggande behörighet till högskola i den normala programstrukturen. Inom ramen för det individuella valet har eleven dock rätt att söka kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan.

Hitta till Syab Transportgymnasium i Kalmar och Hultsfred

Syab Transportgymnasium hittar du vid Kalmar flygplats.

Syab Transportgymnasium hittar du vid Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor