ADR 1.3 – Kalmar

[Tid: kl. 08:00-16:00]

Denna kurs har som mål att öka kunskaperna om bestämmelserna för transport av farligt gods samt om de risker som är förenade med sådana transporter.

Om kursen:

Förare som transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd omfattas inte av kravet på den förarutbildning som ger ADR-intyg enligt kapitel 8.2 i ADR-S.
Däremot måste förare som transporterar värdeberäknad mängd och reducerad mängd ha en utbildning enligt kapitel 1.3 i ADR-S.

ADR 1.3 utbildning, gäller också för personer anställda hos avsändare, transportör, mottagare, lastare eller förpackare, vars arbetsuppgifter rör transport av farligt gods på väg och järnväg.

Denna utbildning skräddarsys efter kundens behov.

Kursen avslutas med examination och ger ett kursintyg.

Kursspecifikation:

Mål

Målet med kursen är att öka kunskaperna om bestämmelserna för transport av farligt gods samt om de risker som är förenade med sådana transporter.

Målgrupp

Förare som transporterar värdeberäknad mängd och reducerad mängd farligt gods. Personal som är anställda hos avsändare, transportör, mottagare, lastare eller förpackare och som i sitt dagliga arbete hanterar farligt gods.

Förkunskaper
Behövs inga.


Kursinnehåll

  •  Risk och miljömedvetande
  •  Etikettering och märkning av fordon
  •  Transporthandlingar
  •  Första hjälpen
  •  Kunskap om handbrandsläckare
Plats
Syabs lokaler på Hangarvägen i Kalmar.
Kurstid
08:00 – 13:00
Pris: 2000:- exkl. moms (2500:- inkl. moms)
Upplysningar

För mer information och för bokningar, priser och offert kontakta:

Ulrika Petersson tel: 0480-137 40
E-post: info@syab.se

3
Comments
  1. Everything is very open with a very clear explanation of the challenges. It was definitely informative. Your website is extremely helpful. Thank you for sharing!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor