Fortbildning förarprövare – Kalmar 11-14/3 2024

Syab har godkänts av Transportstyrelsen att bedriva den obligatoriska fortbildningen av förarprövare som jobbar inom gymnasieskolan och komvux.

Om kursen:

Syabs fortbildning syftar till att uppnå en enhetlig och likvärdig bedömning av elevernas och de studerandes kunskap- och färdighetsnivå för att bli examinerade för de olika förarbehörigheterna.

Kursspecifikation:

Mål

Målet är att ge dig som förarprövare möjligheter att fortsätta utvecklas i din yrkesroll och bygga vidare på en gemensam förståelse för uppdraget tillsammans med kollegor. Vi arbetar med konkreta fall och teoretiska uppgifter i process för att tillsammans utveckla beprövade och nya sätt att arbeta på, utifrån nationella krav och lokala förutsättningar.

Målgrupp

Fortbildningen vänder sig till dig som idag är förarprövare inom skolan och ska genomgå fortbildning vartannat år.

Förkunskaper

 

Att du är godkänd förarprövare inom skola gymnasieskolan och Komvux.


Kursinnehåll

Innehållet i fortbildningen kommer att fokusera på vad som bedöms och hur bedömningarna kan gå till. Vi är övertygade om att mixen mellan praktiska provsituationer med elever och analys av resultat skapar ett konkret och ett intressant innehåll.

Självklart utgår vi också ifrån de krav på innehåll som en fortbildning av förarprövare ska innehålla och som framgår av TSFS 2012:61.

Teori: Föreläsning om aktuell lagstiftning och relevanta föreskrifter kommer att varvas med grupparbete och reflektion.

Praktik: Autentiska case och praktiska körbedömningar med elever i fordonen konkretiserar bedömningarna.

Lärare och föreläsare på kursen är:
Rickard Hermansson, Syab, arbetar som förarprövare på Transportgymnasiet och är lärare på Syabs Fordons- & transportprogram, har även utbildning i coachning.

Plats
Kalmar
Kurstid
Måndag – torsdag, 08:00 – 17:00 varje dag under utbildningen

Om du vill komma redan på söndagen ordnar vi detta, meddela oss i bokningen.

Lärare

Rickard Hermansson
Mobil: 070-795 00 09
rickard.hermansson@syab.se

Upplysningar

Kurskostnaden inkluderar boende med helpension i enkelrum på Kalmarsund Hotel.
Frukost på hotellet, lunch och fika på Syab samt kvällsmat på hotellet.
Pris: 16 700:-

Kurskostnaden inkluderar lunch och fika på Syab
Pris: 13 700:-

Vill du komma på söndagen (dagen innan kursstart) innan så ordnar vi boende inklusive kvällsmat för 1 190 kr + moms.

För frågor och bokning ring: 0480 – 137 40

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor