Om oss   Kontakta oss

Så här går det till alternativ 2

Trafiklärarutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning som omfattar tre terminers studier, motsvarande 300 yrkeshögskolepoäng. Sammanfattningsvis är utbildningen uppbyggt kring nio delkurser fördelat mellan

  • fem kurser där du skaffar dig olika ämneskunskaper som är viktiga för att verka som trafiklärare
  • två kurser där du utvecklar undervisningskompetenser kring de fem ämneskurserna
  • två kurser, med praktik på trafikskolor för att du ska lära dig hur dina kunskaper och färdigheter ska omsättas i verkliga situationer med elever. Här knyter du också värdefulla kontakter när du ska söka jobb. 

Så här ser upplägget ut för dig som föredrar att tiden för studier ska bedrivas på Syab i Kalmar med egna studier på hemorten och på någon av dessa trafikskolor: Erikssons trafikskola i Malmö, Centrala trafikinstitutet i Jönköping, Magnussons trafikskola i Linköping, Helens för Körkort i Norrköping

SYAB:

Cirka 1/3 del av utbildningen är förlagd på plats hos utbildningsanordnaren i Kalmar. Innehållet syftar till att ge kunskaper inom ämneskurserna pedagogik, trafiksäkerhet, trafikförfattningar, trafikpsykologi, fordon och miljö. Lektionerna präglas av föreläsningar, seminarier, redovisningar, grupparbeten, träna egenkörning och körning med körkortselever.

TRAFIKSKOLA I MALMÖ, JÖNKÖPING, LINKÖPING, NORRKÖPING:

Cirka 1/3 del av utbildningen är förlagd till tre trafikskolor och ska ge den studerande kunskaper och erfarenhet om trafiklärarens arbetsuppgifter och möjlighet till att utveckla kundbemötande. Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är också att ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning. Då LIA 1 sker redan under termin 1 får den studerande möjligheter att följa trafikläraren i vardagen och förstå trafikskolors arbete.

EGNA STUDIER:

Cirka 1/3 del av utbildningen bedrivs som hemstudier och ska ge den studerande tillfälle att tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter som inhämtats från lärarledda lektioner för vidare lärande.

Hemstudierna syftar vidare till att den studerande ska självständigt kunna söka och behandla ny information som leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Det kan bestå av att göra hemuppgifter från litteratur, förbereda egna lektioner, träna egenkörning, använda digitala verktyg genom att följa föreläsningar och göra uppgifter på nätet. Att träna egenkörning innebär att du tränar på att lära in körrutiner som ingår i körkortsutbildning. Varje körövning har ett mål som du också ska lära dig.

Lärande i arbetslivet LIA

Redan i dag sker mer än 1/3 del av utbildningen på en trafikskola. Detta har varit mycket framgångsrikt och uppskattat därför vill vi nu öka möjligheten att lära ännu mer från arbetet direkt på en trafikskola. 

Du kommer att få lära dig direkt av erkända och mycket duktiga trafiklärare på någon av Syabs samarbetspartners i  Malmö, Jönköping, Linköping eller Norrköping Och det sker redan under första terminen.

Flexibilitet och ValfrihetFlexibelt lärande handlar om ökad valfrihet för den studerande i sättet att studera, variation i uppläggning och genomförande av undervisning. Digitala lösningar öppnar möjligheter för att studera vid valfria tider. För Syab Gruppens Trafiklärarutbildning del ser vi flexibelt lärande som en beteckning för ökad valfrihet och för de studerande att minska antalet långa resor. Inom uttrycket Egna studier så studerar du enskilt hemma och gruppvis på trafikskolan.

För mer information gå in på www.syab.se eller ring:

Kalmar               0480-137 40

Malmö               040-50 50 75

Jönköping        036-12 90 20

Linköping          013- 14 52 21

Norrköping      011-13 00 31