Riskutbildning Bil

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort är sedan den 1 april 2009 utökad med en del om alkohol, droger och trötthet. Riskutbildningen omfattar nu två delar:

Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar och giltighetstiden får inte ha gått ut (giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas. ). Detta gäller även för dig som har haft ett körkort tidigare och ska göra ett nytt förarprov.
Riskutbildningen kan genomföras hos utbildare som är godkända av Transportstyrelsen.

För mer information samt bokningar kontakta:

Ulrika Petersson tel: 0480-137 40  Halkbana Kalmar

Ulrika Petersson tel: 0495-132 42  Halkbana Hultsfred

E-post: info@syab.se

Upplägg:

Vi följer en undervisningsplan som är godkänd av Transportstyrelsen. Fråga gärna när du bokar tid hur riskutbildningen är upplagd.

Del 1
Del 1 ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Del 2
Del 2 gör dig medveten om några av de risker som finns i trafiken. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter. Del 2 genomförs på en trafikövningsplats (det som ofta kallas för halkbana).

Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.

Undantag

Undantag från kravet på att göra den nya tvådelade riskutbildningen

Det finns några undantag från den nya regeln som gäller i följande fall:

Du ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon:
Du behöver inte göra en ny riskutbildning.
Du har ett körkort och har förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav:
Du behöver inte göra en ny riskutbildning.

Giltighet

Hur länge är den nya, tvådelade riskutbildningen giltig?
Den nya tvådelade riskutbildningen som genomförs från den 1 april 2009 är giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.. Den som har fått sitt körkort återkallat och därför måste göra om sitt kunskapsprov och körprov, ska från den 1 april 2009 även genomföra riskutbildningen och är därmed inte längre undantagen från kravet på genomförd riskutbildning.

Efteråt

Efter riskutbildningen

Den som anordnar utbildningen rapporterar in att du gjort riskutbildningen och uppnått de mål som är föreskrivna i kursplanen. Om du inte uppnått dessa mål måste du göra om riskutbildningen och betala en ny avgift till utbildaren.

När riskutbildningen är registrerad och giltig får du genomföra kunskapsprov och körprov hos Trafikverket. Om riskutbildningen inte finns registrerad vid provtillfället riskerar du att bli avvisad från provet och förlora den inbetalda avgiften.

Om du inte har gjort ett godkänt förarprov innan riskutbildningens giltighetstid gått ut, måste du göra om utbildningen.

Inför & bokning

För att du skall få ut så mycket som möjligt av dagen och för att tillgodogöra dig din riskutbildning är det viktigt att du är i slutet av din körkortsutbildning. Du måste behärska acceleration och inbromsning och vara duktig på att köra bil, för att kunna uppnå utbildningens mål. (Transportstyrelsens kursplan).

Bokning
Som privatist i Kalmar bokar du tid på tel 0480-137 40. Du som går på trafikskola bokar genom dem.

Risk 2, 2500:- inkl. moms

Betalning
Betalning sker via kort eller Swish.

Återbud
Om du lämnar återbud senare än fem arbetsdagar före din riskutbildning debiteras full avgift. Detsamma gäller om du inte kan genomföra utbildningen för att du kommer för sent.

Kom i god tid före din lektion! Du måste vara med på alla delarna.

Sjukdom
Vid uppvisande av läkarintyg, får du beställa en ny tid utan extra kostnad.

Svenska språket
Det är viktigt att du får ut så mycket kunskap och förståelse av utbildningen som möjligt och språket är en viktig del. Om du inte förstår de instruktioner som läraren ger riskerar du att bli underkänd. Om du har svårt med det svenska språket måste du själv ta med någon som kan hjälpa dig att översätta under utbildningens alla delar. Meddela detta vid bokningen så att det finns plats även för tolken i baksätet. Din tolk måste kunna översätta från svenska.

Legitimation
Godkänd och giltig legitimation måste kunna uppvisas.

Automatväxlad bil
På vår riskutbildning (halkbana) är våra våra bilar automatväxlade.

Vägbeskrivning Syab Trafikcenter i Kalmar (Halkbanan)

Syab trafikcenter hittar du på Elverslösavägen 9 i Kalmar.

Om du tar dig till din Risk 2 utbildning med buss väljer du buss nummer 402:

Hoppa av vid hållplatsen HUSÄNGSVÄGEN
Följ kartan här, vägen visas till trafikcenter.
Det tar ca 15 minuter att gå från hållplatsen till SYAB Trafikcenter.

Om du tar dig till din Risk 2 utbildning med exempelvis bil eller cykel:

Sväng av E22 och kör till Fölehagsvägen.

I den skarpa kurvan vid Hagbygärdes industriområde där bland annat Swedish Agro (tidigare Kalmar Lantmännen) och Beijer Bygg finns, sväng mot Trafikcenter.
Därefter kommer en ny skylt efter ca 100 m som visar SYAB Trafikcenter åt vänster.
Sväng vänster och följ skyltarna in på den lilla grusvägen.

Följ skyltar tills du kommer fram till ett öppet fält intill flygets landningsbana, lite längre fram finns en grå träbyggnad. Du är nu framme.

På huset långsida finns en dörren på bottenplanet. Gå in och anmäl dig här till din lärare.

Vägbeskrivning Syab Trafikcenter i Hultsfred

Hultsfreds Flygplats
577 91 HULTSFRED
Tel: 0495-132 42
Fax: 0495-132 42
info@syab.se

Vår riskutbildare

Henrik Sundström
Verksamhetschef SYAB Trafikcenter
Mobil: 070-295 13 03
henrik.sundstrom@syab.se

Datum Risk 1 B

Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.

Under kursen bjuder vi på frukt, fika och kaffe.

För mer information samt bokningar kontakta:
Ulrika Petersson tel: 0480-137 40
E-post: info@syab.se

 

 

 

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor