Riskutbildning MC

Riskutbildning för motorcykel (behörighet A1 och A) införs den 1 november 2009. Från och med den 1 november 2009 införs krav på obligatorisk riskutbildning för behörighet A1 och A (lätt och tung motorcykel)

Den obligatoriska utbildningen är specifikt inriktad på motorcykel och omfattar
två delar:

Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.
När du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet A1 och A måste du ha gjort riskutbildningens båda delar.
För att få anordna riskutbildning måste utbildaren vara godkänd av Transportstyrelsen.
Riskutbildning för personbil (behörighet B) kan inte tillgodoräknas för motorcykel.

Upplägg:

Riskutbildningen består av två delar.

Del 1 Utbildningen ger dig kunskap och insikt om risker vid MC körning som lätt kan uppträda i vår trafikmiljö. Bla tar vi upp ämnen som alkohol, andra droger och trötthet, skyddsutrustning, däck, bromsar, olika väglag med mera.
Vi kommer att diskutera vilka konsekvenserna det kan bli av felbedömningar i trafiken, vad som ökar dem och hur de kan undvikas.

Del 2 är mer praktiskt inriktad. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och motorcykelns begränsningar samt hur olycksrisken har samband med hastigheten, förarbeteende och hur bra du ser och syns i trafiken.

Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera motorcykeln på ett säkert sätt.

Typ av motorcykel under riskutbildningens del 2
Den motorcykel du kör under utbildningen ska vara tvåhjulig och lämplig för utbildningen.

Om du genomgår förarutbildning för behörighet A1 ska du använda en lätt motorcykel med motor på minst 120 cm³.
Om du genomgår förarutbildning för behörighet A ska du använda en tung motorcykel med motor på minst 375 cm³.

Undantag

Undantag från kravet på att göra riskutbildning för motorcykel

Det finns några undantag från den nya regeln som gäller i följande fall:

Du har ett giltigt körkort med behörighet A1 och har tidigare genomgått den nya riskutbildningen för motorcykel (Riskutbildning för behörighet B kan inte tillgodoräknas):
Du behöver inte genomgå en ny riskutbildning för att få avlägga körprov för behörighet A.
Du har giltigt körkort med behörighet A, begränsad effekt:
Du behöver inte genomgå riskutbildning för att få avlägga körprov för behörighet A, obegränsad effekt.
Du har ett giltigt körkort med behörighet A, som förvärvats före den 1 juli 1996 och har villkor för lätt motorcykel (kod 79, högst 125 cm3). Observera att detta inte är samma sak som körkort med behörighet A1.
Du behöver inte genomgå riskutbildning för att få avlägga körprov för behörighet A som upphäver villkoret.
Du ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon:
Du behöver inte genomgå riskutbildning.
Du har ett giltigt körkort och har förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav:
Du behöver inte genomgå riskutbildning.

Skyddsutrustning

Krav på skyddsutrustning under riskutbildningens del 2

Vid körning måste du ha godkänd skyddsutrustning och hjälm som är CE märkt som är avsedd för motorcykelkörning. Utrustningen ska bestå av skyddskläder av skinn eller annat kraftigt material samt skyddsglasögon eller motsvarande, kraftiga stövlar eller kängor, handskar och ryggskydd. Hjälmen och utrustningen ska vara fri från skador.

Efteråt

Efter riskutbildningen

Den som anordnar utbildningen rapporterar in att du gjort riskutbildningen och uppnått de mål som är föreskrivna i kursplanen. Om du inte uppnått dessa mål måste du göra om riskutbildningen och betala en ny avgift till utbildaren.

När riskutbildningen är registrerad och giltig får du genomföra kunskapsprov och körprov hos Trafikverket. Om riskutbildningen inte finns registrerad vid provtillfället riskerar du att bli avvisad från provet och förlora den inbetalda avgiften.

Om du inte har gjort ett godkänt förarprov innan riskutbildningens giltighetstid gått ut, måste du göra om utbildningen.

Hur länge är den riskutbildningen för motorcykel giltig?
Riskutbildningen för motorcykel är giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Inför & bokning

Boka tid för riskutbildning

Om du utbildar dig för mc- körkort på trafikskola, anmäler skolan dig till utbildningen. Om du utbildar dig privat, kontaktar du Kalmar Trafikskola eller Anders Trafikskola i Kalmar. Innan du kan anmäla dig vill de validera dina färdigheter. Riskutbildningen ska enligt Transportstyrelsen ske i slutet av utbildningen. Det innebär att de kommer att boka in dig på körlektion för att se att du är i slutet på körutbildningen.
För bokning:
Kalmar Trafikskola, telefon: 0480-107 76
Anders Trafikskola, telefon: 0480-126 36

 

 

 

 

 

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor