CSN & Terminstart

För att du ska få det studiemedel du har rätt till är det viktigt att du fyller i omfattningen av dina studier i poäng för respektive termin, se nedan:

Ansök om studiemedel på csn.se

Termin 1: 230821-240107
Termin 2: 240108-240614
Termin 3: 240812-241208 

Tänk på…
Sök studiemedel för hela första läsåret. CSN prövar studieresultaten vid varje ny ansökan om studiemedel. Om den studerande bara sökt studiemedel för höstterminen och sedan gör en ny ansökan för vårterminen, prövar CSN studieresultaten för höstterminen. Vi rapporterar era studieresultat till CSN efter varje avslutad termin.

Hitta till Syab i Kalmar och Hultsfred

Syab hittar du vid Kalmar flygplats.

Syab hittar du vid Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor