CSN & Terminstart

För att du ska få det studiemedel du har rätt till är det viktigt att du fyller i omfattningen av dina studier i poäng för respektive termin, se nedan:

Ansök om studiemedel på csn.se

Start augusti 2019

Termin 1: 19 augusti 2019 – 03 januari 2020 – 100 poäng

Termin 2: 06 januari 2020 – 12 juni 2020 – 115 poäng

Termin 3: 17 augusti 2020 – 11 december 2020 – 85 poäng

Start augusti 2020

Termin 1: 17 augusti 2020 – 01 januari 2021 – 100 poäng

Termin 2: 04 januari 2021 – 11 juni 2021 – 115 poäng

Termin 3: 16 augusti 2021 – 10 december 2021 – 85 poäng

En veckas studier på heltid motsvarar 5 poäng.

Tänk på…
Sök studiemedel för hela första läsåret. CSN prövar studieresultaten vid varje ny ansökan om studiemedel. Om den studerande bara sökt studiemedel för höstterminen och sedan gör en ny ansökan för vårterminen, prövar CSN studieresultaten för höstterminen. Vi rapporterar era studieresultat till CSN efter varje avslutad termin.

Hitta till Syab i Kalmar och Hultsfred

Syab hittar du vid Kalmar flygplats.

Syab hittar du vid Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor