Därför ska du välja Syab trafiklärarutbildning

Vi har motiverade och engagerade lärare med erfarenhet och kompetens för att genomföra en trafiklärarutbildning med garanterat hög kvalitet.

Initiativet till ansökan kommer från många branschföreträdare i södra och sydöstra Sverige. Branschföreträdarna uppger att det finns ett stort förtroende för utbildningsanordnaren Syab Gruppen att utbilda trafiklärare till den kompetens som efterfrågas.

Syab har egen trafikskoleverksamhet och möter därigenom många trafikskoleföretag. Syab är ett medlemsföretag med lång erfarenhet inom branschorganisationen Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR). Med vårt stora kontaktnät och genom en aktiv ledningsgrupp som styr utbildningen vet vi vad som krävs för att få jobb.

Ledningsgruppen som består av branschföreträdare i flera län har aktivt varit delaktiga vid framtagandet av innehållet i Syab gruppens trafiklärarutbildning. I samverkan med utbildningsanordnarens välutbildade pedagoger säkerställer vi att de studerande får en utbildning som håller mycket hög klass.

STR stödjer Syab Gruppens trafiklärarutbildning för att de ser att vi ligger långt framme när det gäller att utveckla olika, för arbetslivet viktiga, delar av

utbildningen. Detta bekräftas också av YH myndigheten vid de kvalitetsgranskningar som gjorts.

Myndigheten har granskat att genomförandet av utbildningen Trafiklärarutbildning följer lag, förordning och föreskrifter samt utbildningsplanen och den beviljade ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning. Granskningarna visar att vi lever upp till de högt ställda kraven utan en enda brist.

Fler starter för Syab Gruppens kvalitetsgranskade trafiklärarutbildning!

Den 1 januari 2018 meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan att Syab Gruppens trafiklärarutbildning beviljats hela fyra nya starter att för dig som vill bli trafiklärare.

Vi är mycket stolta över att tillhöra den lilla skara av utbildningsanordnare som fått fyra omgångar beviljade. Det visar att det finns en stor och långsiktig efterfrågan av trafiklärare. Det visar också på att vårt utbildningskoncept håller mycket hög klass.

Kompetens
Med hänvisning till MYH 2016/1773 sammanställning av vår kunskap och erfarenhet att bedriva YH- utbildningar så bedömer myndighetens att vi har den kompetens som krävs.

Beslut
Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer efter tillsynen av utbildningen Trafiklärarutbildningen att utbildningsanordnaren lever upp till de krav författningarna ställer.

Myndigheten avslutar ärendet.

Ett körkort gör det möjligt för oss alla att leva våra liv som vi vill. Utan körkort skulle inte varor kunna distribueras, tjänster skulle inte kunna utföras och människor skulle inte kunna arbeta. Dessutom skulle våra privata aktiviteter, idrott, socialt liv, familjeliv och så vidare, bli lidande. Vi skulle inte kunna bosätta oss var vi vill.

Sammantaget så är det stort behov av trafiklärare i Sverige.

Trafikläraryrket är inte lika konjunkturkänsligt som många andra yrken. Efterfrågan styrs mer av andra faktorer, såsom utvecklingen av ungdomskullarnas storlek, kommande pensionsavgångar och förändringar i lagar och regelverk. Utvecklingen går dock mot att fler väljer att ta körkort lite senare i livet.

Efter att du avslutat din trafiklärarutbildning finns det flera alternativ för dig:

  • Arbeta som trafiklärare på trafikskola för personbil
  • Utbilda dig till Tungutbildare
  • Utbilda dig till Utbildningsledare
  • Utbilda dig till MC-lärare
  • Arbeta som trafiklärare på gymnasiets Fordons- och transportprogram
  • Vidareutbilda dig till trafikinspektör

Hitta till Syab i Kalmar och Hultsfred

Syab hittar du vid Kalmar flygplats.

Syab hittar du vid Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor