Elevhälsa

Elevhälsoteamet, EHT, består av speciallärare, studie- och yrkesvägledare och skolsköterska. Uppdraget är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen. Rektor, mentorer och undervisande lärare involveras löpande i arbetet.
Samarbete sker även med skolläkare Mats-Peter Sjöwall och kurator Anna Isenberg. Tidsbokning sker via EHT.
Skolsköterska Malin Nordin 070-295 87 51

Drogpolicy

Det är förbjudet att nyttja alla former av tobak inom skolans lokaler och övningsområden, detta gäller även områden som ligger i anslutning till skolan d.v.s. entréer, parkeringar och gårdar. Förbudet gäller även e-cigaretter.

Skolan har nolltolerans mot alkohol och andra droger. Det är förbjudet att förvara och förtära alkoholhaltiga drycker eller uppträda alkoholpåverkad inom skolans alla områden och i skolans regi. Våra fordon är utrustade med alkolås och stickprovskontroller kan komma att genomföras. Samtycke till detta inhämtas vid terminsstart. Vid misstanke om drogpåverkan, användning, försäljning eller överlämning av alla typer av droger eller alkohol kontaktar skolan socialtjänst, polis och Transportstyrelsen och eleven kan bli avstängd från skolan i upp till 2 år samt att körkortstillstånd kan dras tillbaka.

Länk till drogpolicyn i sin helhet

Hitta till Syab Transportgymnasium i Kalmar och Hultsfred

Syab Transportgymnasium hittar du vid Kalmar flygplats.

Syab Transportgymnasium hittar du vid Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor