Information till elever och vårdnadshavare om distansundervisning

2020-03-19

Till elever och vårdnadshavare på SYAB Transportgymnasium

Vi hoppas att ni mår bra och den situation ni befinner er i fungerar så bra som möjligt. Skolan arbetar med full styrka för att ordna så att undervisningen på distans ska fungera. Vi har inte löst alla pusselbitar än men jobbar med ständiga förbättringar. Vi kommer löpande att publicera nyheter på Schoolsoft så för att vara uppdaterad så uppmanar vi dig att aktivera notiser och att dagligen besöka appen/hemsidan.

 Ni är naturligtvis välkomna att kontakta skolan om det uppstår några frågor. Vi kommer att hjälpa er efter bästa förmåga.

 Vänligen

Karl-Oskar Palmgren

Rektor

Information till elever och vårdnadshavare

Sjukanmälan

Omyndig elev ska sjukanmälas av vårdnadshavare. Sjukanmälan görs i god tid innan första lektionen börjar, dock senast 08.00 på:
SchoolSoft
– Telefon 070-795 03 12 (ange namn, klass och frånvaroorsak vid telefonsvar)
Om eleven blir sjuk eller av annan anledning måste utebli från undervisningen under pågående skoldag ska man i första hand ta kontakt med undervisande lärare.

SchoolSoft – en webbaserad skolportal för elever, vårdnadshavare och lärare
På SchoolSoft har elev och vårdnadshavare bland annat möjlighet att rapportera frånvaro och få följande information:
– Uppdatera dina kontaktuppgifter
– Scheman
– Lektionsmaterial
– Följa frånvarorapportering

För hjälp med inloggning eller andra frågor om SchoolSoft, kontakta Petra Karlsson 070-295 09 26.

Ansökan om ledighet

Mentor kan bevilja ledighet för t.o.m. tre skoldagar. Önskas mer än tio dagars ledighet är det rektor som avgör efter pedagogisk personals bedömning. Ledighet mer än fem dagar ges endast i undantagsfall.

Anvisningar:
– Ansökan om ledighet skall alltid sökas i god tid före (två veckor vid 1-3 dagar, en månad vid längre ledighet). Blankett finns på SchoolSoft och i entrén till lärarkorridoren.
– För omyndiga elever ska blanketten skrivas under av vårdnadshavare.
– Samtliga undervisande lärare skall ge utlåtande på denna blankett (sida 2). Det är eleven som skall kontakta samtliga berörda lärare.
– Blanketten lämnas därefter till mentor.
– Skolans handläggningstid är max 1 vecka. Mentor ansvarar för att meddela elev och vårdnadshavare om ansökan beviljats eller avslagits.

Länk till ledighetsansökan (PDF).

Ordningsregler och kärnvärden

För att säkerställa en god arbetsmiljö med trygghet och studiero ska alla på SYAB Transportgymnasium följa de ordningsregler som gäller. All verksamhet ska också utgå från SYAB’S kärnvärden ANSVAR, PÅLITLIGHET, UTVECKLING, OMTANKE och ENGAGEMANG.

Länk till ordningsregler (pdf)

Synpunkter, klagomål eller beröm

Vi ser positivt på synpunkter och klagomål. Det är ett sätt för oss att förebygga fel och brister, utveckla verksamheten och identifiera nya eller ännu ej tillgodosedda behov.

Vårt mål är att handlägga synpunkter och klagomål snabbt så som möjligt och rätta till fel som kan ha uppstått.

Anser du att det finns anledning att ge oss beröm vill vi gärna höra det också. Maila gärna dina synpunkter till: info@syab.se

Fyll i vår blankett för synpunkter, klagomål eller beröm och lämna den till någon i personalen, eller skicka in den till oss med post. Skriv ditt namn och telefonnummer om du vill ha en återkoppling ifrån oss. Det går också bra att vara anonym.

Länk till blankett (pdf) 

Lunch

Matservice levererar skollunch i skolans matsal samt driver skolcafé under vissa tider.

Veckans matsedel

Läsårstider

På länken nedan har vi samlat läsårstiderna, klicka för mer information

Gällande läsårstider

Hitta till Syab Transportgymnasium i Kalmar och Hultsfred

Syab Transportgymnasium hittar du vid Kalmar flygplats.

Syab Transportgymnasium hittar du vid Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor