Truckutbildning Hultsfred

En utbildning för alla som har en önskan att få framföra truck. Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att bli truckförare. I utbildningen ingår även säkerhet, regler, och de rättigheter och skyldigheter du har när du framför trucken, allt enligt nya kursplanen TLP 10.
Truckutbildningar hålls i SYABs lokaler och övningsområde i  Hultsfred, alt. enligt överenskommelse.

För mer information om kursens innehåll och upplägg samt bokningar, priser och offert kontakta:

Ulrika Petersson tel: 0480-137 40
E-post: info@syab.se

Om kursen:

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska den som arbetar med truck ha sådan utbildning att tillräckliga kunskaper uppnåtts och erhållit arbetsgivarens tillstånd. För att bistå dessa krav har arbetsmarknadens parter därför tagit fram en kursplan som gäller från och med den 21 januari 2011 och som i detalj beskriver innehåll, kursmål och kurslängd. Denna kursplan benämns TLP 10 och den rekommenderas av Arbetsmiljöverket.

Vi arbetar enligt denna kursplan och du lär dig bland annat säkerhetsbestämmelser, vanliga trucktyper och deras manövrering, säkerhetskontroll och tillsyn, ergonomiskt arbetssätt och metoder för materialhantering med truck. Truckutbildningen hålls i SYABs lokaler och övningsområden i Kalmar eller Hultsfred, eller enligt överenskommelse.

Praktiskt:
1-5 dagar praktiska övningar.
Examination och utbildningsbevis.

Teori:
Webbaserad teori med individuell start.
Erhåll inloggning senast 1 vecka innan kursstart.

Kursspecifikation:

Mål
Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter för truckförare. Kursen ger också kunskap om säkerhet, regler, rättigheter och skyldigheter du har som truckförare och även kunskaper om hur du utför tillsyn av trucken. Efter genomgången utbildning erhålls förarbevis för truck.

Målgrupp
De personer som i sitt arbete har en önskan att framföra och arbeta med en truck.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs men utbildningens längd blir kortare om förkunskaper finns. .


Kursinnehåll

 • TLP 10 utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och färdigheter i:- gällande säkerhetsbestämmelser
  – gällande trafiklagar och bestämmelser
  – truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  – de vanligaste trucktyperna och dess manövrering
  – säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  – ett ergonomiskt arbetssätt
  – metoder för materialhantering med truck
  – Teoridagen avslutas med ett skriftligt prov.
Plats
Syabs lokaler och övningsområde i  Hultsfred, alt. enligt överenskommelse.
Kurstid
Teori: Teorin är webbaserad och inlogg måste erhållas senast 1 vecka innan kursstart.
Praktik: 1-5 dagar

Kurstiden kan bli kortare eller längre beroende på elevens förkunskaper och förmåga att ta till sig utbildningen.

Pris:
6000:- exkl. moms 7500:- inkl. moms

Lärare

Hultsfred


Benny Anderson
Mobil: 070-2950969
benny.anderson@syab.se

Upplysningar

Kursen avslutas med examination och ett utbildningsbevis från TYA

För mer information om kursens innehåll och upplägg samt bokningar, priser och offert kontakta:
Ulrika Petersson tel: 0480-137 40
E-post: info@syab.se

 

 

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor