Om oss   Kontakta oss

ADR

För att transportera farligt gods med vägfordon krävs normalt att föraren har ett särskilt förarintyg för ADR. Förare som transporterar så kallad ”värdeberäknad mängd”, omfattas inte av kravet på förarutbildning. Däremot krävs utbildning i de regler som rör deras arbetsuppgifter och ansvarområde. ADR-intyget gäller i 5 år. Därefter skall föraren gå en repetitionskurs.

Vi erbjuder:

Styckegods
Tank
Klass 1
1:3
 

För mer information eller anmälan ring:

0480-137 40 eller info@syab.se.

Vi erbjuder följande kurser inom ADR