Persontransport – Bussförarutbildning

Yrkesförare för persontransporter (bussförarutbildning) är ett ansvarsfullt yrke som ställer höga krav på kunskap och skicklighet hos dig som bussförare.
Under 25 veckor får du den utbildning du behöver för att kunna arbeta som yrkesförare med behörighet för buss.

Den praktiska delen av utbildningen består av träning i sparsamt körsätt med hänsyn tagen till miljö och säker körning med buss. Undervisning kring daglig service och underhåll av fordonet ingår liksom fordonstekniska kunskaper. Du får även lära dig att hantera konflikter, åtgärder vid utrymning, släcka brand och ge första hjälpen och hjärt- lungräddning.

Teoridelen består av att läsa transportbestämmelser för persontransporter, trafikregler, säkerhetsföreskrifter och om bussens konstruktion. Kunskaper om hälsa, miljö och säkerhet är viktiga kompetensområden för dagens och morgondagens förare. I utbildningen analyseras också faktorer som påverkar den goda arbetsmiljön för att uppnå ett fysiskt och psykiskt välbefinnande .

Bussförare är ett arbete där service är en viktig del av jobbet, därför ingår även kursmoment där kundbemötande behandlas och vilka faktorer som skapar en god image för företaget.

Utbildningen leder fram till en förarkompetens som ger dig behörighet för att köra buss, D-körkort, men den leder även fram till bevis om kraven för yrkesförarkompetens som är ett måste sedan 2008 för att få köra i yrkesmässig trafik.

Goda möjligheter till arbete
Behovet av att rekrytera bussförare då fortsatta satsningar på kollektivtrafik görs dessutom blir pensionsavgångarna mycket stora de närmaste åren. Arbetsförmedlingens bedömning är att utbildade bussförare får goda möjligheter till arbete.

Hitta till Syab Transportgymnasium i Kalmar och Hultsfred

Syab Transportgymnasium hittar du vid Kalmar flygplats.

Syab Transportgymnasium hittar du vid Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor