Arbeta som bussförare

Bussförare jobbar inom lokal eller regional linjetrafik eller kör expressbuss, flygbuss eller färdtjänst. Även turist- och beställningstrafiken sysselsätter många bussförare. Att arbeta som bussförare är ett ansvarsfullt serviceyrke.

Förare i lokal eller regional linjetrafik kör bestämda linjer efter tidtabell. I arbetet ingår att sälja och kontrollera biljetter och färdbevis och ropa ut hållplatserna. Efter avslutat pass redovisar man sin kassa. En bussförare kan också hantera paket och annat gods som skickas med bussen.

Bussförare är anställda vid ett kommunal- eller privatägt busstrafikföretag eller arbetar som egna företagare och kan även kallas chaufför.

En del bussförare kör enbart beställningstrafik som turist- eller skolresor i Sverige eller utlandet. Som turistbussförare lägger man upp resplan i samråd med kunden och beställer kartor eller annat material som behövs. Ofta behövs språkkunskaper i tullen och på färjorna. Under resans gång packar du in och ur bagage samt håller bussen hel och ren.

Att vara bussförare är ett serviceyrke. Som chaufför möter man dagligen många passagerare och det är viktigt att kunna bemöta dem på ett trevligt sätt. Att vara serviceinriktad, flexibel och stresstålig är bra egenskaper för bussförare. Eftersom bussföraren har ansvar för bussen och framför allt passagerarnas säkerhet under körningen, är det viktigt att också vara noggrann och ansvarsfull.

Oregelbunden arbetstid förekommer oftast. Om man kör i beställningstrafik kan man till exempel arbeta enbart dagtid eller kvällstid eller nattetid. Att köra beställningstrafik i utlandet innebär att man under kortare eller längre perioder är borta från hemmet.

Bussförarens arbete kan vara påfrestande för nacke, axlar och rygg, därför är kunskaper i ergonomi, fysisk aktivitet och hälsa väsentligt.

Hitta till Syab i Kalmar och Hultsfred

Syab hittar du vid Kalmar flygplats.

Syab hittar du vid Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor