Kursplan

Yrkesförare persontransporter (25 veckor)

Mål:
Kursen ska ge kunskaper och färdigheter samt utveckla attityder som stödjer ett tryggt och säkert framförande av buss för såväl resenärer som medtrafikanter. Kursen ska ge erfarenhet av avancerade, rationella och defensiva körsätt med beaktande av gällande säkerhetsbestämmelser. Kursen ska också ge fordonstekniska kunskaper om de vanligaste busskonstruktionerna med utgångspunkt i uppbyggnad, funktion och säkerhetskontroll. Dessutom ska kursen ge insikter i yrkesförarens roll som föredöme i trafiken med hänsyn till trafiksäkerhet och miljö.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad utbildning
Den studerande ska:

  • kunna framföra buss på ett trafiksäkert sätt i enlighet med Trafikverkets behörighetskrav D och kraven för yrkeskompetensbevis,
  • kunna redogöra för uppbyggnad, funktion och användningsområden för de vanligaste busskonstruktionerna samt kunna utföra säkerhetskontroll,
  • kunna utföra service, tillsyn och underhåll på fordon, utrustning och last,
  • kunna tillämpa avancerat, defensivt och rationellt körsätt som optimerar bränsleförbrukningen,
  • kunna hantera konflikten mellan ett tryggt körsätt och andra uppgifter som förare och
  • kunna redogöra för olycksriskfaktorer som gäller olika busskonstruktioners vindkänslighet i kombination med hastighet och väglag.

Förkunskaper:
Grundskola med godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik eller motsvarande. Du ska ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd och inneha svenskt körkort med behörighet B samt körkortstillstånd för körkortsbehörighet D utfärdat av Transportstyrelsen.
OBS! Mellan 21 och 23 år finns det en begränsning som innebär att det endast är tillåtet att köra linjesträckning på max 5 mil nationellt, efter 23 års ålder hävs dessa begränsningar

Innehåll:
Utbildningen är uppbyggd av fyra gemensamma kurser inom 300 poäng

Kurser Kurskod Poäng
Transportteknik TRAYRK1 300
Persontransporter PESPER1 200

Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri.

Du betalar för dina läromedel och för dina skyddskläder.

Finansiering:
Kontakta CSN angående studiefinansiering Tel: 0771-276 000 (mån-fre 08.00-16.30)

Kalmar: Kontakta Kunskapsnavet Tel: 0480-45 01 50 för information om hur du ansöker.

Hultsfred: Kontakta Linda Ungsäter (SYV) Tel: 0495-24 11 18, 073-080 57 87 för information om hur du ansöker.

Sista ansökningsdag:

Ansökan sänds till: Kunskapsnavet, Box 611, 391 26 Kalmar

Vägledning:
Kontakta vägledare för att upprätta en studieplan,
Kalmar: Kontakta Kunskapsnavet Kalmar 0480-45 01 50.
Hultsfred: Kontakta Linda Ungsäter (SYV) Tel: 0495-24 11 18, 073-080 57 87.

Utbildningsanordnare:
SYAB, Tel: 0480-137 40

Hitta till Syab i Kalmar och Hultsfred

Syab hittar du vid Kalmar flygplats.

Syab hittar du vid Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor